นายอำเภอชุมแสง ส่วนราชการ พลังมวลชนและจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมพิธีเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ


นายอำเภอชุมแสง ส่วนราชการ พลังมวลชนและจิตอาสาในพื้นที่ 
ร่วมพิธีเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ


วันที่ 19 ก.ค.61  เวลา 09.30. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสงพร้อมด้วย นายก กิ่งกาชาด อำเถอะชุมแสง หัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต พนักงาน สมาชิก อบต.โคกหม้อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.โคกหม้อ คณะครู นักเรียน รร.บ้านเนิน ต.โคกหม้อ และจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธีเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกรู รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2561 ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อโดยในกิจกรรมมีการปลูกป่า ปล่อยพันธ์ุปบา และมอบพันธ์ไม้ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 300 คน ณ หนองลาดใหญ่  ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์


/// นายรัฐพล ธุระพันธ์ ข่าว/ภาพ ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644 ///

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.