@ จังหวัดร้อยเอ็ด…..โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติฯ


@ จังหวัดร้อยเอ็ด…..โครงการจิตอาสาพระราชทาน 
"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติ


  วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชูชาติ  ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายวีระชัย  คำหงสา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์  สาโดด นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ นางกุศล  สายธนู นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายเศกสิทธ์  เศษฐโกศล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนายสงัด  หงส์พันธ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดย พล.อ.ต.วีระพันธ์ ภูวจินดา กรมวัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานสุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน 092. 714. 7488@ จังหวัดร้อยเอ็ด

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.