ชาวอุบลฯปลื้มหน่วยแพทย์ พอ.สว.ออกบริการถึงที่ พสกนิกร ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า) ที่พระองค์ได้ทรงจัดตั้งแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกมาบริการถึงที่ จัดกิจกรรมที่เมืองชายแดนแม่น้ำโขง ประชาชนเข้ารับบริการกันคับคั่ง

กฤษณะ วิลามาศ/อุบลราชธานี 0934541833
ชาวอุบลฯปลื้มหน่วยแพทย์ พอ.สว.ออกบริการถึงที่ พสกนิกร ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า) ที่พระองค์ได้ทรงจัดตั้งแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  (พอ.สว.) ออกมาบริการถึงที่ จัดกิจกรรมที่เมืองชายแดนแม่น้ำโขง ประชาชนเข้ารับบริการกันคับคั่ง


เวลา 09.30 น.วันที่ 4 ก.ค. ที่ห้องประชุมโรงเรียนพะลานวิทยาคม ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี นาย เธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะหน่วยแพทย์ พอ.สว.ออกปฏิบัติงานให้บริการ แก่ประชาชนชาวอำเภอนาตาล ซึ่งได้มีส่วนราชการจากทุกภาคส่วน นำคณะเข้าร่วมโครงการ มีประชาชนในพื้นที่อำเภอนาตาล ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ชายแดนแม่น้ำโขง ต่างพากันวางมัดข้าวนาปี พร้อมกันมารับบริการกันอย่างคับคั่ง โดยทางโรงเรียนพะลานวิทยาคม ได้นำนักเรียนหญิงมาแสดงฝีมือในการแกะสลักลวดลายต่างๆ บนผลไม้ แตงโม / แคลเตอลูป/ มะละกอ เป็นที่สวยงามมาก  พร้อมทั้งได้ลงชื่อเข้ารับบริการตรวจโรคจากคณะแพทย์ ตามแผนกต่างๆ อย่างปลื้มอก ปลื้มใจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า พระองค์ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนแรกเริ่ม จดทะเบียนตั้งเป็นมูลนิธิ  พอ.สว.โดยพระองค์ ทรงเป็นอุปนายิกากิตติมศักดิ์ ด้วยพระองค์เอง ปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ (พอ.สว.) สืบต่อมา เป็นองค์ประธานลำดับที่ 3 ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.มาบริกรทางการแพทย์และสาธารณสุขในครั้งนี้  จะเป็นกิจกรรมที่อาสาสมัครแพทย์อาสาฯ

 ซึ่ง ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ตลอดจนอาสาสมัครสายสนับสนุนอื่นๆ ได้แสดงออกถึงเจตนารมณ์ ที่จะสืบสานพระราชปณิธาน ของพระองค์ท่านเพื่อช่วยเหลือ ให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพและอนามัย ของประชาชน ตลอดจนการให้ความอนุเคราะห์ ผู้ป่วยที่ขาดแคลน ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกันทั่วหน้า
/////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.