อำเภอลาดยาว ร่วมกับ เทศบาลลาดยาวจัดหล่อเทียนจำนำพรรษา สืบสานประเพณีโบราณให้ประชาชนมีส่วนร่วม


อำเภอลาดยาว ร่วมกับ เทศบาลลาดยาวจัดหล่อเทียนจำนำพรรษา
สืบสานประเพณีโบราณให้ประชาชนมีส่วนร่วมชมคลิป

นครสวรรค์ / นายสมลักษณ์ ยกน้อยวงศ์ นายอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว ร่วมกับส่วนราชการ ทหาร กำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้า ประชาชน นักเรียน เพื่อร่วมกันหล่อเทียนจำนำพรรษาในปีงบประมาณ 2561 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา บำรุงศิลปะวัฒนาธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ซึ่งทางอำเภอลาดยาวได้จัดพิธีหล่อเทียนแบบโบราณ ตั้งไว้หน้าที่ว่าการอำเภอเพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการสามารถหล่อเทียนจำนำพรรษาได้ตลอดเวลา จากนั้นต้นเทียนที่หล่อจะถูกนำใส่ขบวนรถแห่ไปถวายพระสงฆ์ตามวัดต่างๆในอำเภอลาดยาว เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชน พนักงาน เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีงามของชาติไทยไว้

/////อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.