ชาวนราธิวาสรวมพลังจิตอาสาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ “


ข่าว/กรียา/นราธิวาส
ชาวนราธิวาสรวมพลังจิตอาสาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
จิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ    เราทำความดี ด้วยหัวใจ


ชาวนราธิวาสรวมพลังจิตอาสาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ    เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ บริเวณถนนศูนย์ราชการ ถนนสายแห่งความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561   
 วันนี้  20 ก.ค.61 นายสุรพร   พร้อมมูล   ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส           นำมวลชนจิตอาสาจังหวัดนราธิวาสร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ    เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่บริเวณถนนศูนย์ราชการ ซึ่งถือเป็นถนนสายแห่งความจงรักภักดีของชาวนราธิวาส  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  / โดยในพิธีมีนายธรรมรงค์  คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส    นายสมหวัง  เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส  นายยะห์ยา   ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ / พลังจิตอาสาชาวนราธิวาสกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
 ซึ่งในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ถวายความเคารพและเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ  หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร หลังจากนั้นได้กล่าวเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ    เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมพิธีนั่งคุกเข่า ยกตัวสูงขึ้นแล้วกำมือขวาแนบอกข้างซ้ายโดยกล่าวคำว่า เราทำความดี พร้อมกัน และยกมือขวากำมือชูขึ้น กล่าวคำว่า ด้วยหัวใจ พร้อมกัน 3 ครั้ง เพื่อรวมพลังแห่งความจงรักภักดี รวมพลังทำความดี เพื่อแสดงพลังความสามัคคีที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวของชาวนราธิวาส
 หลังจากนั้นคณะจิตอาสาได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปลาสุลต่าน และปลานิล จำนวน 15,000 ตัว  ณ บริเวณสระน้ำหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  และรวมพลังจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณถนนศูนย์ราชการ   ถนนสายแห่งความจงรักภักดีที่คราครั่งไปด้วยพลังจิตอาสาทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำความดี ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชนต่อสังคม


                                  ////////////////////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.