จังหวัดชัยนาท...!!@ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์....!!


จังหวัดชัยนาท...!!@ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์....!!


จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 7 ก.ค.61 นายชวพล พันธุมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคกลาง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ณ โรงยิมเนเซียม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท นายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล ประธานอนุกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหาร และครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ภาคกลาง และผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ภาคกลาง จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา สร้างความเข้าใจอันดีความและเป็นกัลยาณมิตร อีกทั้งเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีในหมู่ผู้บริหาร และครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคกลาง ทั้ง 18 จังหวัด จำนวน 22 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 โซน ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 7 จังหวัด จำนวน  7 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี /โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี/โรงเรียนอนุบาลลพบุรี/โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา/โรงเรียนอนุบาลสระบุรี/โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง/และโรงเรียนอนุบาลชัยนาท / กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 3 จังหวัด จำนวน 8 โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี/โรงเรียนนนทบุรี/โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ/ โรงเรียนอนุบาลสามเสน/ โรงเรียนพญาไท /โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก /โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง/ และโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรุงเทพมหานคร  และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 7 จังหวัด จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม/ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี/ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี/ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ /โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี /โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร/และโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามโดยการแข่งขันกีฬาอนุบาลสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 6  ประจำปี 2561 มีนักกีฬา และกองเชียร์จากโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดในภาคกลางทั้ง 18 จังหวัด จำนวน 22 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นมากกว่า 1,000 คน โดยมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และกีฬาฮาเฮ ได้แก่ เตะปี๊บผู้บริหาร/ ชักเย่อ /วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน/ วิ่งผลัดขั้วโลกเหนือ/ กระโดดเชือก วิ่/งวิบาก/และเหยียบลูกโป่ง รวมทั้งมีการประกวดกองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์อีกด้วย.


...ทีมข่าว 13 สยามไทย รอบรั้วภูธร จ.ชัยนาท ภาพ/ข่าว/รายงาน  แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.