กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์


กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 


วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00น. นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญสุเทพ โสมภีร์ ผู้เชี่ยวชาญศิริวรรณ หวังดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการโครงการเกษตรยั่งยืน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกในการติดตามการดำเนินงาน ในโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน แนวทางการแก้ไขปัญหา รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงาน และในช่วงเวลา 10.30 น.  ลงพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อติดตามการจัดอบรมโครงการฯ พบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่เข้าร่วมการอบรม โดยมีนายธีรชาติ วิสมกา เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง และประธานศพก. อำเภอเมืองให้การต้อนรับ ณ ศพก.อำเภอเมือง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และในช่วง14.30น. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชนตำบลหนองโพ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) พร้อมพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีนายมาโนชน์ มีชื่น เกษตรอำเภอตาคลี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลีให้การต้อนรับ


 //// ประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644 ////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.