*** สพร.8 นครสวรรค์ ปิดการฝึกอบรมช่างชุมชน ***

*** สพร.8 นครสวรรค์  ปิดการฝึกอบรมช่างชุมชน ***


เมื่อวันพุธ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 15.30 น. เรือตรีวิทยา กล้าวิกรณ์ นายอำเภอแม่เปิน ให้เกียรติเป็นประธานปิดการฝึกอบรม พร้อมมอบเบี้ยเลี้ยงผู้เข้ารับการฝึกอาชีพเสริม เพื่อการมีงานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ สาขาช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ระยะเวลาการฝึกอบรม 60 ชั่วโมง รวมผู้รับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ให้กับกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่อำเภอแม่เปิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การมีส่วนร่วมในการทำงาน และเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การมีงานทำ ฝึกระหว่างวันที่ 9 -18 กรกฏาคม 2561 โดยมี นายสุรสิทธิ์ พุ่มเกิด ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช 3 ฝ่ายฝึก2 กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึก พร้อมกล่าวรายงานสรุปผลการฝึก และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ศาลาประชาคมบ้านตลุกตาสาม หมู่ 6 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์


 ///// ศิริยศ สพร.8 ข่าว/ภาพ อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.