จ.อุทัยธานี...!!@ รวมพลคนจิตอาสาร่วมทำความดี 8 อำเภอ....!!

จ.อุทัยธานี...!!@ รวมพลคนจิตอาสาร่วมทำความดี 8 อำเภอ....!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 10.00 น. ณ ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลาง จ.อุทัยธานี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี เป็นประธานในพิธีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน  ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

โดยนำประชาชนจิตอาสาฯ กว่า 500 คน จาก 8 อำเภอของจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง ผ้าพันคอสีเหลือง และสวมหมวกจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ก่อนร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี ได้แบ่งการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสาแต่ละอำเภอดังนี้ อำเภอเมืองรับผิดชอบวัดพิชัยปุรณาราม และนำหัวหน้าส่วนราชการปลูกต้นรวงผึ้ง วัดหลวงราชาวาสนำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทำความสะอาดบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ สม้ยกรุงรัตนโกสิน ตอนต้น ส่วนอีก 7 อำเภอ รับผิดชอบวัดสังกัสรัตนคีรี บริเวณรอบวัดถึงยอดเขาสะแกกรัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมุดแผนที่โลก ทั้งนี้ การทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ดังกล่าว เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ และพระราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่พระองค์ทรงมุ่งหวังให้ส่วนราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ปรองดอง มีความสามัคคี และมีส่วนร่วม ในการร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม อันจะก่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้นทั่วประเทศ.


วินัยชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน .แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.