ต้อนรับ นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 8 กลุ่มจังหวัดภาคใต้

ต้อนรับ นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 8 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 

วันนี้ 4 ก.ค. 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา สำนักทะเบียนอำเภอชุมแสง โดยการนำของ นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการฝ่ายปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 8 กลุ่มจังหวัดภาคใต้   หัวหน้าคณะกรรมการตรวจคัดเลือกสำนักดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 และคณะกรรมการฯ เพื่อเข้ารับการตรวจคัดเลือกเป็นสำนักทะเบียนดีเด่นระดับประเทศ ซึ่ง สำนักทะเบียนอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการคัดเลือกเป็นสำนักทะเบียนดีเด่นระดับภาค 6 เข้ารับการตรวจคัดเลือกฯ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครฝ่ายทะเบียนฯ ในการต้อนรับ คณะของ นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 8 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ พร้อมคณะ ในการตรวจประเมินคัดเลือก สำนักงานดีเด่นระดับประเทศ ที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 ///// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.