ปศุสัตว์นครสวรรค์จัดกิจกรรมลดอัตราการเพิ่มประชากรสุนัขและแมว ระดมชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ มูลนิธิสัตวแพทย์อาสา และด่านกักสัตว์ กว่า 70 นายร่วมปฏิบัติงาน


ปศุสัตว์นครสวรรค์จัดกิจกรรมลดอัตราการเพิ่มประชากรสุนัขและแมว ระดมชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ มูลนิธิสัตวแพทย์อาสา และด่านกักสัตว์ กว่า 70 นายร่วมปฏิบัติงานชมคลิป

 เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้( 4 กรกฎาคม 2561) ที่ วัดพระบางมงคล อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์  นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด งาน ลดอัตราการเพิ่มประชากรสุนัขและแมวด้วยการผ่าตัดทำหมัน จังหวัดนครสวรรค์  โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการตาม ที่ นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งที่ 214/2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และทรงมีพระกรุณาธิคุณรับเป็นประธานกรรมการฯ พร้อมพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงร่วมเป็นรองประธานฯ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯ เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการจากสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกรม กองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป  จังหวัดนครสวรรค์มีจำนวนสุนัข 210,941 ตัว แมว 94,151 ตัว ในจำนวนนี้เป็นสุนัข แมว ไม่มีเจ้าของ ๒๕,๑๓๓ ตัว มีสถานพักพิงสัตว์ที่เป็นวัดและภาคเอกชนไม่น้อยกว่า 40 แห่ง ซึ่งการจัดกิจกรรมลดอัตราการเพิ่มประชากรสุนัขและแมวด้วยการผ่าตัดทำหมัน ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ได้รับการสนับสนุนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่จากชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ มูลนิธิสัตวแพทย์อาสา และด่านกักสัตว์ กว่า 70 นายร่วมปฏิบัติงาน โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 4-13 กรกฎาคม 2561  เน้นดำเนินการในสุนัขแมวจรจัดในแต่ละท้องถิ่น  กิจกรรมในงานประกอบด้วย การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การทำหมันสุนัข แมว การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลนครนครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
 //// อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.