สตูล สหกรณ์จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 66 พรรษา


สตูล สหกรณ์จังหวัดสตูล  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 66 พรรษา วันนี้ 4 ก.ค.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายนาวี หะยีดอเลาะ สหกรณ์จังหวัดสตูล  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 66 พรรษา โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัดการยางแห่งประเทศไทยสาขาสตูล และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูลและเชิญชวนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรชุมชนใกล้เคียงและจิตอาสาโดยร่วมปลูกต้นไม้ร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   นายนาวี หะยีดอเลาะ สหกรณ์จังหวัดสตูล กล่าวว่าเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันนี้มาร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในบริเวณรอบชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล ซึ่งวันนี้ได้ปลูกต้นไม้หลากหลายมีต้นไม้สวยงามและให้ความร่มรื่นของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล เป็นวาระมงคลที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยและปวงชนชาวไทยที่ทุกภาคส่วนสามารถจะร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ในการนี้เพื่อให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.