จ.นราธิวาส จัดมหกรรมการแข่งขันนกเขาชวาเสียงครั้งที่ 6 ครั้งแรก ในภาคใต้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯจ.นราธิวาส จัดมหกรรมการแข่งขันนกเขาชวาเสียงครั้งที่ 6 ครั้งแรก
ในภาคใต้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ


 วันที่1ก.ค.61 ณ สนามสำนักงานเทศบาลตำบลรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการแข่งขันนกเขาชวาเสียง ชิงแชมป์ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 โดยมีเจ๊ะอามิง โต๊ะตาหยง อดีต สส.นราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมเป็น จำนวนมาก
 นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส กล่าวว่า การเลี้ยงนกเขาชวาเสียงในปัจจุบันได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในระดับต่างๆอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูลและสงขลา รวมถึงพี่น้องจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนดารุสซาลาม สิงคโปร์ โดยได้จัดให้มีการแข่งขันกันมาช้านาน สำหรับในพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส มีการจัดแข่งขันนกเขาชวาเสียงมาโดยตลอด ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาได้มีการจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี มาแล้ว 5 ครั้ง และถือได้ว่าเป็นพื้นที่แห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้จัดถ้วยพระราชทานของพระองค์ท่าน ดังนั้น ในปีนี้ เทศบาลตำบลรือเสาะ ร่วมกับสมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้ จ.นราธิวาส ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ สมาคมนกเขาชวาเสียง อ.รือเสาะ และวิสาหกิจชุมชน Hand in Hsnd อ.รือเสาะ ได้กำหนดจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ครั้งที่ 6 ในวันนี้ เพื่อเป็นการประกาศและเฉลิมพระเกียรติคุณและแสดงตนออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รักษาประเพณีการแข่งขันนกเขาชวาเสียงของภาคใต้อีกด้วย
 นายศุภณัฐ สิรันทวีเนติ เลขา ศอ.บต.เปิดเผยว่า ในการจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงนั้น ชาวมุสลิมในภาคใต้ นิยมเลี้ยงนกเขาชวาเสียงกันมาก รวมทั้งการเพาะเลี้ยงขายและเลี้ยงเป็นงานอดิเรกหรือเลี้ยงเพื่ออาชีพต่อเนื่อง รวมทั้งการทำกรงนกขาย ขายอาหารนกและเป็นการสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับพี่น้องที่ประกอบอาชีพเหล่านี้ และที่มากไปกว่านั้น ยังได้ความรักความสามัคคี และในการจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงที่ อ.รือเสาะ ในวันนี้ เป็นการชิงแชมป์ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ครั้งที่ 6 ยังสามารถดึงดูดนักเล่นนกทั้ งหลายไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานฯ ซึ่งมีผลต่อ 1.เศรษฐกิจ 2.การท่องเที่ยว 3.สร้างความสำพันธ์ระหว่างประเทศ ระหว่างท้องถิ่นกับท้องถิ่น และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อพื้นที่ ซึ่งอดีตที่ผ่านมา 14 ปี นั้น ภาพลักษณ์ที่ออกไปคนที่อื่นต่างหวาดกลัวและหวาดระแวงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ ณ วันนี้ นกสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีได้ อีกทั้งเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นก็ลดลงแล้ว ภาพดีๆเช่นวันนี้ถือเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ ด้านนายหะยีนิมะ สะดาวา เจ้าของนกที่ชื่อ พายุอารมณ์ ค่าตัวนกนับล้านบาท จากจังหวัดยะลาเปิดเผยว่า นกของตนสามารถกวาดแชมป์มาหลายที่ทั้งในสนามใหญ่ที่ กทม.อยุธยา รวมถึงสนามในพื้นที่ภาคใต้และระดับอาเซี่ยนมาแล้ว ส่วนการแข่งขันในวันนี้นายหะยีนิมะ กล่าวด้วยรอยยิ้ม ซึ่งแสดงถึงไม่มั่นใจมากนัก เนื่องจากมีนกชื่อดังจากต่างประเทศราคา 2 ล้าน 5 แสนบาทมาร่วมแข่งขันในสนามแห่งนี้ด้วย แต่ก็จะทำอย่างเต็มที่ แต่หากด้วยดี นกมีสภาพสมบูรณ์พอ การนำชัยชนะในสนามแห่งนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ถ้าจะมาสู้กันในเรื่องราคานั้นตนแพ้แน่นอน เพราะนกของตนราคาเพียง 1 ล้าน 2 แสน บาท ถึงอย่างไรก็ยังไม่ขายในราคานี้
 สำหรับการแข่งขันนกเขาชวาเสียงในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ เสียงใหญ่ เสียงกลาง เสียงเล็ก ประเภทดาวรุ่ง ประเภทเบบี้ 1 และเบบี้ 2 โดยมีนกเขาชวาเสียงประเภทต่างๆเข้ามาร่วมแข่งขัน จำนวน กว่า 1,200 นก พร้อมทั้งรับรางวัลเป็นจำนวนมาก.ข่าว/กรียา/นราธิวาส
ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.