รองแม่ทัพภาค 4 เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9


ข่าว/กรียา/นราธิวาส
รองแม่ทัพภาค 4 เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9


         วันที่22ก.ค.61ณ วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลตรี วิชาญ สุขสง รองแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระเทพศีลวิสุทธิ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธาราเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสร่วมอุปสมบทจำนวน 92 รูป จำพรรษา ประมาณ 3 เดือน เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            โอกาสนี้พลตรีวิชาญ  สุขสง รองแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  พันเอก ณรงค์ ตันติสิทธิพร  หัวหน้าคณะทำงานฯคณะที่ 3 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ที่บวชใหม่  
          หลังจากนั้นพระทุกรูปจะเดินทางไปจำพรรษาอยู่ตามวัดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ เพื่อให้ทุกวัดมีพระสงฆ์ครบ 5 รูปในวันเข้าพรรษาที่จะมาถึง

                                        /////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.