รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดงานพหุวัฒนธรรม 121 ปี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2561


รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดงานพหุวัฒนธรรม 121 ปี
 อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2561


 ณ บริเวณลานประชาสำราญหน้าที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี พลตรีวิชาญ สุขสง รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดงานพหุวัฒนธรรม 121 ปี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2561 โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา กลุ่มสตรี และประชาชนชาวอำเภอสุไหงปาดี ร่วมในงานกว่า 3,000 คน  อำเภอสุไหงปาดีได้จัดพหุวัฒนธรรม 121 ปี อำเภอสุไหงปาดี ประจำปี 2561

โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 27 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561รวมระยะเวลา 10 วัน 10 คืน  ณ บริเวณลานประชาสำราญหน้าที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้อำเภอสุไหงปาดีได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีทุกแห่ง ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมอำเภอสุไหงปาดี และส่วนราชการทุกภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชนได้มีส่วนร่วมการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งมีมาแต่โบราณ และเป็นการสร้างชุมชนให้มีความเข็มแข็ง สามัคคี สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ศาสนาของประชาชน
         โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดงานวัฒนธรรมอำเภอสุไหงปาดีเป็นประจำทุกปี ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดริ้วขบวนแห่แสดงเอกลักษณ์ของแต่ละตำบล การจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของแต่ละตำบล ส่วนกิจกรรมกลางคืนจะมีการแสดงมโนราห์ การแสดงดีเกฮูลู การแสดงอานาซีด ที่สื่อถึงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของทุกตำบลในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี และได้เชิญศิลปินที่มีชื่อเสียงมาแสดงดนตรีให้ประชาชนได้ร่วมสนุกกับงานในครั้งนี้อีกด้วย

ข่าว/กรียา/นราธิวาส

                                   

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.