สคร.3 นครสวรรค์ จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย “ เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย”

สคร.3 นครสวรรค์ จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย “ เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย”


วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ดิเรก  ขำแป้น  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน  เปิดกิจกรรมการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย  ณ ลานกิจกรรม  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์  โดยนายโกเมศ  อุ่นรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้รับธงอาสาปราบยุง และอุปกรณ์ในการกำจัด ลูกน้ำ ยุงลาย  ภายใต้คำขวัญ เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย”  เพื่อลดความชุกชุมของยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดและเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่น โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากร สคร.3 พร้อมใจกันสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามจุดต่างๆ ภายในสำนักงาน ในครั้งนี้


นายแพทย์ดิเรก กล่าวว่าเพื่อลดความชุกชุมของยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคทุกคนต้องร่วมมือกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยใช้มาตรการ  3 เก็บ คือ 1) เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่ง เพื่อไม่ให้ยุงลายมาเกาะพัก 2) เก็บขยะ เศษภาชนะต่างๆ ยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายได้ 3) เก็บน้ำ  ให้มิดชิด ปิดฝาภาชนะ ภาชนะไหนที่ไม่ได้ใช้แล้วเก็บคว่ำให้เรียบร้อย และขอให้มีการสำรวจทุกจุดที่มีน้ำขัง ทำต่อเนื่องทุก  7 วัน หากพบลูกน้ำยุงลายให้คว่ำหรือทำลายแหล่งน้ำนั้นทันที  ซึ่งสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก  โรคติดเชื้อไวรัสซิกา  โรคไข้ปวดข้อยุงลายหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
////// ประชาสัมพันธ์ สคร.ข่าว/ภาพ อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.