สภ.นางรอง ร่วมกับ ทต.ทุ่งแสงทอง นำปชช. ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ กว่า300 คนร่วมกันขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช ณ ฝายหนองโพรง ในโครงการ “จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”


สภ.นางรอง ร่วมกับ ทต.ทุ่งแสงทอง นำปชช. ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดำริ กว่า300 คนร่วมกันขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช  
ณ ฝายหนองโพรง  ในโครงการ จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ


ชมคลิป

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.  พ.ต.อ.ภควัต  ธรรมดี  ผกก.สภนางรอง  พ.ต.ท.ชาลี  ปรังประโคน  รองผกก.สภนางรอง  พ.ต.ท.จักรเพชร  ศรีวุฒิทรัพย์ สว.ป.สภ.นางรอง  พ.ต.ท.ศุภณัฐ สุนทรกูล สว.อก.สภ.นางรอง  ข้าราชการตำรวจ สภ.นางรอง  นายราเยส  ราย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอนางรอง ร.ท.สุรพงศ์ ปิ่นเพชร เจ้าหน้ากองกำลัง ร้อย รส. ร.23 พัน 4นายพันธวัช  ไวยา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งแสงทอง หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในตำบลทุ่งแสงทอง  พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ กว่า300 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ  ชาวทุ่งแสงทองร่วมใจ รักษ์น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
วันนี้ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่ขึ้นอยู่หนาแน่นในลำคลอง  และช่วยกันถางหญ้าที่ขึ้นรกเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างคล่องตัว ไม่มีน้ำท่วมขัง พื้นที่โดยรอบคลองสวยงามสะอาด ภูมิทัศน์สวยงามขึ้น  ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และที่อยู่อาศัยของสัตว์ร้าย ที่จะมาทำอันตรายและก่อให้เกิดโรคภัยแก่คนในชุมชนได้  พื้นที่สองฝั่งคลองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดตา  อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนของตนเอง ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยกำหนดกิจกรรมเป็นการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา  ณ ฝายหนองโพรง หมู่ที่ 5. ต.ทุ่งแสงทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  ซึ่งมีพื้นที่ความยาวกว่า5 กิโลเมตร ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประชาชนในจังหวัดอีกด้วย
/ภัทรพงศ์  ช้างเขียว  ข่าวภาพ

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.