ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดแผนกที่ 3 หมู่ 4 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ ท้องถิ่น สร้างป่า รักน้ำ”


ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดแผนกที่ 3 หมู่ 4 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
จัดโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักน้ำชมคลิป

  นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักน้ำโดยมี ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย  นายอำเภอพยุหะคีรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร คลังแสง ผู้นำท้องถิ่นนักเรียนและพี่น้องชาวจิตอาสา ร่วมให้การต้อนรับ นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
   ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยกำลังเป็นที่ให้ความสนใจของบุคคลทั่วไป เนื่องจากผลที่ตามมาเกิดกับมนุษย์และผลที่เกิดเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในแต่ล่ะวัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนทั่วไป จะต้องมีความตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝั่งจิตสำนึกแหล่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้องร่วมกันรณรงค์ รู้จักใช้อย่างคุ้มค่าและต้องพยายามรักษาให้ยาวนาน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเรา ดังนั้น เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กลับคืนมาดังเดิม องค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี ร่วมกับ อำเภอพยุหะคีรี โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารคลังแสงที่ 3 จึงได้ร่วมจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูธ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ร่วมกิจกรรมและชุมชนในพื้นที่ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตำบลย่านมัทรี//// อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 ////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.