ศูนย์ปรองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับภาคครั้งที่ 3


ศูนย์ปรองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3
จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับภาคครั้งที่ 3ชมคลิป

ศูนย์ปรองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับภาคครั้งที่ 3 ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี พล.ท.กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน รองผอ.ศปป.กอ.รมน.ภาค 3 กล่าวต้อนรับคณะสื่อมวลชจาก  นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย อุทัยธานี กำแพงเพชร และตาก ตามโครงการกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม บก.ฉก.ร.14 บ้านห้วยหินฝน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด  จ.ตาก และได้มีการกล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน ของ บก.ฉก.ร14 โดยมี พันเอกอาสาฬหะ พูลสุวรรณ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ชี้แจงถึงการปฏิบัติงาน และพื้นที่เขตดูแล รับผิดชอบให้คณะสื่อมวลชน ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ได้รับทราบ ถึงผลงาน และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติด เรื่องเขตแดน เรื่องแรงงาน และการค้า ชายแดน และมีการชี้แจงเรื่องของสะพานมิตรภาพชายแดนแห่งที่ 2 ซึ่งสร้างใกล้จะแล้วเสร็จ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว ซึ่งจะเปิดใช้ในปี 62 เพื่อลดความแออัด ของรถที่บรรทุกสินค้าเข้าออกผ่านแดน หลังจากนั้น ได้พาคณะสื่อมวลชนทั้ง 6 จังหวัด ไปเยี่ยมชม ตลาดค้าชายแดน และโรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออก ชื่อดัง หลังจากนั้น ได้พาคณะสื่อมวลชนเข้าที่พัก ที่โรงแรมวัฒนาวิลเลจรีสอร์ท หลังจากเข้าที่พักแล้ว ได้มีการเลี้ยงอาหารค่ำในเวลา 1 ทุ่มตรง หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วเข้าที่พักพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวเดินทางพรุ่งนี้ต่อไป


////อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 ////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.