โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตภาคเกษตร ณ ศูษย์การเรียนรู้และฟาร์มชุมชนตำบลนครสวรรค์ตก หมู่ที่ 2 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตภาคเกษตร ณ ศูษย์การเรียนรู้และฟาร์มชุมชนตำบลนครสวรรค์ตก หมู่ที่ 2 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ชมคลิป
   ตามที่นโยบายรัฐบาลได้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐโดยมีการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  ในรูปแบบประชารัฐ พัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดทีมีอยู่เดิม ให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับชั้นเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย โดยภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมบุญน่ะการจัดสรรพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าขายให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
   โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร และให้เกษตรกรมีความสามารถทั้งทางด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าเกษตรของตนเอง และเพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด และ ผู้บริโภคที่เกื้อกูลกัน ถ้าในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมี นางปนัดดา ชื่นอยู่ กำนันตำบลนครสวรรค์ตก หัวหน้าหน่วยราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยมนายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ซึ่งในกิจกรรมนี้มีกลุ่มผู้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ตำบลนครสวรรค์ตก และกลุ่ม Otop ให้นำสินค้าแปรรูปมาตั้งร้านจำหน่ายในโครงการมากมาย

 //// อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 ////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.