จ.อุทัยธานี...!!@ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของและเงินพระราชทาน แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ราย

จ.อุทัยธานี...!!@ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของและเงินพระราชทาน แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ราย....!! 

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 13 ก.ค.61ที่จังหวัดอุทัยธานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดอุทัยธานี เชิญสิ่งของและเงินพระราชทาน ไปมอบให้แก่ นายสมชาย จีระดิษฐ์ ซึ่งบ้านถูกรอบวางเพลิง เป็นบ้านเรือนไม้เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยรอบ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 โดยบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง
จากนั้นได้เชิญสิ่งของและเงินพระราชทาน ไปมอบให้แก่ นางสาวเสียงทิพย์ ฤทธิ์เต็ม เลขที่ 304 หมู่ที่ 6 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือในเบื้องต้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว สร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้
โอกาสนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ชมรมแม่บ้านมหาดไทย หน่วยททหารในพื้นที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพ ให้แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัวของทั้ง 2 ครอบครัว ส่วนด้านที่อยู่อาศัย ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่เกี่ยวข้อง จะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป....


วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ ข่าว /รายงาน  แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.