จังหวัดชัยนาท ....!!@ ผู้ว่าฯ มอบต้นรวงผึ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปปลูก ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561ณ ที่ตั้งสถานที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นสิริมงคล... !!


จังหวัดชัยนาท ....!!@ ผู้ว่าฯ มอบต้นรวงผึ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปปลูก
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561ณ ที่ตั้งสถานที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นสิริมงคล... !!


จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่19 ก.ค.61นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการมอบต้นรวงผึ้งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมอบนโยบายให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายคงศักดิ์ สังขะมุรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท กล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 จังหวัดชัยนาทได้จัดทำโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ต่อพสกนิกร
ชาวไทยในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
       ซึ่งโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ มีเป้าหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ปลูกต้นไม้จำนวน 17,000 ต้น และสนับสนุนการปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้จัดหาต้นรวงผึ้งจำนวน 120 ต้น นำมาแจกจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆแห่งในจังหวัดชัยนาท แห่งละ 2 ต้น เพื่อนำกลับไปปลูกในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ตั้งสถานที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพร้อมเพียงกันกัน อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นความสิริมงคลแก่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นตลอดจนราษฎรในพื้นที่ทุกหมู่เหล่านอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ยังมอบนโยบายให้กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการประดับธงตราสัญลักษณ์ และธงชาติ ที่ฉีกขาดชำรุด จึงขอให้หน่วยงานได้สำรวจ และนำธงตราสัญลักษณ์ และธงชาติมาเปลี่ยนใหม่ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อสำนักงานและผู้พบเห็น      และยังเน้นย้ำในเรื่องการแต่งกายในชุดเครื่องแบบให้ถูกระเบียบ และสุภาพเรียบร้อย อีกด้วย.


...ทีมข่าว 13 สยามไทย รอบรั้วภูธร จ.ชัยนาท ภาพ/ข่าว/รายงาน  แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.