บรรดาลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561


บรรดาลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ
และสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561


 วันที่ 1 กรกฏาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดนราธิวาสโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้จัดพิธี สวนสนามแสดงพลังของลูกเสือและเนตรนารี ต่อธงลูกเสือประจำจังหวัดนราธิวาส ณ สนามโรงเรียนนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายประภาส ขุนจันทร์ ผู้อำนวยการ รร.นราธิวาส ในฐานะผู้แทนผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร ผบ.กรม ร.3 พล.นย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
สำหรับกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของคณะลูกเสือ จังหวัดนราธิวาส เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระมหาธีรราชเจ้า หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.6 แห่งราชวงศ์จักรี พระผู้ให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทย โดยมีกลุ่มลูกเสือและเนตรนารี จากโรงเรียนต่าง ๆในพื้นที่ พร้อมทั้งกลุ่มพลังลูกเสือชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมฯกว่า 500 คน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและความสมัครสมาน สามัคคี ของเหล่าลูกเสือและเนตรนารีจังหวัดนราธิวาสข่าว/กรียา/นราธิวาส


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.