พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสุไหงปาดีและอำเภอใกล้เคียง ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561


ข่าว/กรียา/นราธิวาส
พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสุไหงปาดีและอำเภอใกล้เคียง
ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561


พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสุไหงปาดีและอำเภอใกล้เคียงร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยมี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา ข้าราชการทุกหน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งในและนอกพื้นที่เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
 การหล่อเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พิธีหล่อเทียน จัดเป็นพระราชกุศล และเป็นงานบุญทั่วไปของชาวบ้านอีกด้วย โดยกำหนดจัดงานราชพิธีหล่อเทียนขึ้นในเดือน ๘ ของทุกปี ก่อน เข้าพรรษาสมัยนั้นการหล่อเทียนใช้หล่อด้วยขี้ผึ้งทั้งสิ้น ในปีหนึ่ง ๆ จะใช้ขี้ผึ้งเป็นจำนวนมากทั้งนี้เนื่องจากบรรดาวัดต่าง ๆ ที่เป็น วัดหลวงทุกวัด จะได้รับพระราชทานเทียนพรรษาวัดละ ๑ เล่ม หรือมากกว่านั้นทุก ๆ วัด จำนวนเทียนที่หล่อจึงมีมากขึ้น  อานิสงส์ของการหล่อเทียนหรือถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุ ถือกันว่าจะทำให้เป็นผู้มีปัญญาดีเจริญก้าวหน้า เหมือนดังแสงเทียนที่สว่างในยามค่ำคืน ซึ่งพระภิกษุสมัยก่อนใช้เป็นแสงสว่างในการอ่านหนังสือธรรมะและประกอบกิจของสงฆ์

                                         //////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.