จ.อุทัยธานี...!!@ "อำเภอลานสัก"จัดเเข่งกีฬาต้านภัยยาเสพติด ปี 2561....!!


จ.อุทัยธานี...!!@  "อำเภอลานสัก"จัดเเข่งกีฬาต้านภัยยาเสพติด ปี 2561....!!


จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อเวลา 09.00น.ของวันที่19 ก.ค. 2561 นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอลานสักเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเเข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561โดยมีนายสนอง บุษบงค์ ปลัดอาวุโสอำเภอลานสักได้กล่าวรายงาน นายสุทิน ภู่เกตุ ปลัดอำเภอลานสัก นางหรรษา กันยา ท้องถิ่นอำเภอลานสัก นายทวีป สมัครการไถ สาธารณสุขอำเภอลานสัก  สถานีตำรวจภูธรลานสัก โรงพยาบาลลานสัก หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เยาวชนเเละประชาชนในพื้นที่ อำเภอลานสัก ตำบลระบำ ตำบลทุ่งนางาม ตำบลป่าอ้อ ตำบลลานสัก ตำบลน้ำรอบ ตำบลประดู่ยืนเเละเทศบาลตำบลลานสักที่ได้เข้าร่วมงานเเข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดในครั้งนี้ทั้งนี้นายสนอง บุษบงค์ ปลัดอาวุโสได้กล่าวการดำเนินการจัดงานการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "อำเภอลานสัก"ประจำปี 2561 ในวันที่ 19 ก.ค. 2561 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอลาสสัก จังหวัดอุทัยธานี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเเละประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดเเละให้เยาวชน ประชาชนมีโอกาสเล่นกีฬาและเเข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเเละชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เเละรักษาสุขภาพโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ
ส่วนบรรยากาศภายในงาน ได้ให้นักกีฬาแต่ละประเภทลงทะเบียนรายงานตัว ส่วนการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด มี 4 ประเภท มี ฟุตบอล วอลเลย์บอลหญิง เซปักตะกร้อ เปตอง ทีม 3 คน มีทั้งชายเเละหญิง โดยมีถ้วยและเงินรางวัลแต่ละประเภทเเละรางวัลปลอบใจให้กับผู้เข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในครั้งนี้.

...วินัย ชำนาญปืน ข่าว/รายงาน...สำเนา ทองศรี ถ่ายภาพ

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.