วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี 2561 ระดับอาชีวศึกษา


วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
ประจำปี 2561 ระดับอาชีวศึกษาชมคลิป
เมื่อเวลา 09.00 นาฬิกา ที่ห้องประชุมวิษณุสรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  เป็นประธานเปิด การประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ประจำปี 2561 ระดับอาชีวศึกษา ซึ่งทาง สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้จัดประกวดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอสโซ่ประเทศไทย จำกัด มหาชน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความสามารถ ในการนำเสนอผลงานด้านวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทำให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รู้จักคิดอย่างเป็นระบบนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาในระดับสูงและการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ ในปีการศึกษานี้ มีผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการวิทยาศาสตร์แบ่งเป็นระดับปวช 7 ผลงาน ปวส 8 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 15 ผลงาน ซึ่งในโครงการมีนักเรียน นักศึกษา ของแต่ล่ะสถาบันนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ อย่างมากมาย

 //// อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 ////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.