จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561


จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561


 เมื่อวันที่ 1 ก.ค.61เวลา 09.00 น. นายชวพล พันธุรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดชัยนาท ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท เขต 1 กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในปีนี้นับเป็นปีที่ 107 ที่พระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือขึ้นในประเทศไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของลูกเสือแห่งชาติ โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยนาทจึงจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือขึ้น
  อีกทั้งกิจการลูกเสือจังหวัดชัยนาท ได้เจริญก้าวหน้าด้วยดีมาโดยตลอดเพราะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนส่งเสริมจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี  มีการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ อย่างต่อเนื่องสถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรม การเรียน การสอนวิชาลูกเสืออย่างมีประสิทธิภาพ มีกองลูกเสือในสถานศึกษาทุกแห่ง และได้พัฒนาค่ายลูกเสือประจำจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ณ ปัจจุบันสามารถใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี และเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามมีสถานศึกษาส่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารีและชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีจำนวน  2,548 คน ทั้งนี้จังหวัดชัยนาทได้ส่งกองลูกเสือสามัญ โรงเรียนถาวรวิทยาจำนวน 1 กอง เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561 ณ สนามศุภชลาศัยสนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารีและลูกเสือชาวบ้าน พร้อมใจทำ Mini Heart รูปหัวใจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ โค้ชและนักกีฬาเยาวชน 13 คน ที่สูญหายในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน.
...ทีมข่าว 13 สยามไทย รอบรั้วภูธร จ.ชัยนาท ภาพ/ข่าว/รายงาน  แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.