ราชบุรี//สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง ดำเนินโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 "รุ่นที่ 1"


ราชบุรี//สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง 
ดำเนินโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 "รุ่นที่ 1"


ณ โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กองทุนทะเบียนรถเลขสวย) มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมรุ่นละ 100 คน โดยมี นายชีพ น้อมเศียร ขนส่งจังหวัดราชบุรี ประธานพิธีเปิดงาน และได้รับความร่วมมือจากคณะครู และนักเรียนเป็นผลทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี
โครงการดังกล่าวทำการฝึกอบรม  เสริมทักษะการขับขี่ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร มีน้ำใจ มารยาท และเป็นการสร้างจิตสำนึกแห่งความปลอดภัยตั้งแต่วัยเยาว์ ทำให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัย และตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอยู่เสมอ อันจะเป็นการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืนต่อไป...สุพจน์ วรสหวัฒน์..จ.ราชบุรี/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.