บ้านวังยวก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ เปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นิวัตวิถี


บ้านวังยวก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
 เปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นิวัตวิถีชมคลิป

   นายศุภกร เทศนา พัฒนาการอำเภอเมืองนครสวรรค์ เกษตรอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนชาวไทดำ ร่วมให้การต้อนรับ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหยวก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   นายศุภกร เทศนา พัฒนาการอำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้กล่าวว่า อำเภอเมืองนครสวรรค์ได้คัดเลือก บ้านวังยวก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก่ง เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยเล็งเห็นความพร้อม ความร่วมมือของประชาชนและมีประเพณีวัฒนธรรมไทยดำที่สืบเนื่องกันมาเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเอง ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนเป็นอย่างมากโดยผ่านในหลายช่องทาง การส่งเสริมการท่องเที่ยวก็เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมในงานวันนี้ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเปิดสะพานรวมใจไทดำ   ปัจจุบันมีชาวไทยดำได้เคลื่อนย้ายกระจายไปตั้งถิ่นฐานในจังหวัดใกล้เคียงกับเพชรบุรี และขึ้นไปในเขตภาคเหนือตอนล่าง สืบค้นได้ว่าชาวไทยดำได้เดินทางโดยรถไฟและทางเกวียนมายังภาคเหนือตอนล่างเป็นเวลากว่า 100 ปีมาแล้ว และได้ตั้งหลักแหล่งโดยกระจัดกระจายไปหลายจังหวัด เช่น นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก และ กำแพงเพชร และช่วงท้าย นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมหัวหน้าราชการร่วมกับพี่น้องประชาชนไทดำช่วยกันดำนาในวิถีชีวิตของชาวไทดำ
 ///// อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.