แม่ทัพภาคที่ 2 ส่งมอบถนนในพื้นที่ อำเภอไม้แก่น และอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


แม่ทัพภาคที่ 2 ส่งมอบถนนในพื้นที่ อำเภอไม้แก่น และอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 


วันที่ 20กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บ้านละเวง หมู่ 3 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี พลโทธรากร ธรรมวินธร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีส่งมอบถนนสายบ้านปลักแตน หมู่ 4 – บ้านรังมดแดง หมู่ 2 – บ้านละเวง หมู่ 3 ตำบลไทรทอง ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และสายบ้านโต๊ะมาลา หมู่ 5 – บ้านฮูแตมาแจ หมู่ 1 – บ้านกาฮง หมู่ 1 ตำบลกะดุนง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางสัญจร
โดยมีผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ,ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่นตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากรัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ส่งเสริมการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กองทัพบกจึงได้มอบภารกิจ
โครงการสร้างถนนในใจประชาชนขึ้นโดยมอบหมายให้กรมการทหารช่างจัดหน่วยทหารช่างจากกองทัพภาค 1 ถึง 4 เข้ามาปรับปรุงและซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้น 37 เส้นทาง ใน 37 อำเภอ โดยกองทัพภาคที่ 2 รับผิดชอบจำนวน 8 เส้นทาง ใน 8 อำเภอ ของจังหวัดปัตตานี ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร  ปัจจุบัน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 6 เส้นทาง
นอกจากการส่งมอบถนนแล้ว ภายในงานยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ ของหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจกองทัพภาคที่ 2 ที่แสดงถึงขั้นตอนและการควบคุมมาตรฐานงานต่างๆ ในการก่อสร้างถนน รวมทั้งการแสดงผลิตภัณฑ์โอทอปในพื้นที่ และการให้บริการทางการแพทย์จากศูนย์แพทย์ทหารบกมาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย


ภาพข่าว/ตอริก สหสันติวรกุล จ.ปัตตานี

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.