จ.ราชบุรี/ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกมณฑลทหารบกที่ 16 จ.ราชบุรี จัดอบรมจิตอาสา.

จ.ราชบุรี/ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกมณฑลทหารบกที่ 16 จ.ราชบุรี จัดอบรมจิตอาสา.

ที่ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 16 อ.เมือง จ.ราชบุรี คุณประภาพร ทัพวงศ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.16 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมขยายผลการฝึกอบรมจิตอาสา 904 ชมรมแม่บ้านทหารบกฯ กำลังพล มทบ.16 และครอบครัว รวมจำนวน 350 คน ณ อาคารพลเอกบรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร โดย ชุดวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

.....สุพจน์ วรสหวัฒน์ ราชบุรี/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.