อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยเลขาธิการกรมทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงพื้นที่รับน้ำจาก ดอยนางนอนกรณีผันน้ำออกจาถ้ำช่วย13นักเตะและโค้ชทีมหมูป่า

อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยเลขาธิการกรมทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงพื้นที่รับน้ำจาก
ดอยนางนอนกรณีผันน้ำออกจาถ้ำช่วย13นักเตะและโค้ชทีมหมูป่า

        นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ประจำ
วงษ์ เลขาธิการกรมทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบดูพื้นที่ทางการเกษตรที่
ถูกน้ำท่วม ในพื้นที่บ้านสันปูเลย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผล
กระทบจากการสูบน้ำออกจาก วนอุทยาน ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ของเจ้าหน้าที่ในการ
ช่วยเหลือ 13ชีวิต ที่ติดอยู่ในถ้ำและพยายามจะเอาออกจากถ้ำให้ได้ภายในวันนี้ จึงต้อง
รีบสูบน้ำตลอดทั้งวันทั้งคืน จนส่งผลให้พื้นที่ท้ายน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่ของชาวบ้านที่กำลังทำ
เกษตรในการทำนาได้รับผลกระทบกว่า 1,000 ไร่ โดยทางเจ้าหน้าที่ของกรมชล
ประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม และมี
ชาวบ้านช่วยกันเปิดทางไหลของน้ำให้สะดวกมากยิ่งขึ้น
        ซึ่งทางอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระ
กระแสรับสั่งให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสูบน้ำออกจากถ้ำหลวงและ
หนองน้ำพุในครั้งนี้อย่างเต็มที่ ทางรัฐบาลจึงเข้ามาดูแล โดยในพื้นที่ตำบลโป่งผามีจำนวน
2 จุด พื้นที่เกษตรนาข้าวประมาณ 800 ไร่ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งสูบน้ำออกไปลงน้ำมะแล้ว
ลงน้ำรวกก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขงรวมระยะทาง 46 กิโลเมตร และจากการตรวจสอบที่
บริเวณบ้านผาฮี้ ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของถ้ำหลวง หรือที่เรียกว่ามาตินพอยท์ พบว่ายังมีจุดที่
มีน้ำไหลเข้าถ้ำ ความยาวประมาณ 150 เมตร วันนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเจ้าเข้าไปทำบาย
พาสทางไหลของน้ำ ไม่ให้ไหลเข้าถ้ำ และหากสามารถผันน้ำตรงจุดนี้ไม่ให้ไหลเข้าถ้ำได้
จะทำให้หยุดน้ำไม่ไห้ไหลเข้าถ้ำได้ประมาณ 1,300 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที ซึ่งในวันนี้
จะทำให้สำเร็จ  โดยปฎิบัติการช่วยเหลือในครั้งนี้จะให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
และขอแจ้งให้เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายไปลงทะเบียนได้ในพื้นที่ของตนเอง โดยจะ
มีเจ้าหน้าที่คอยรับแจ้งเพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือ
         ในขณะเดียวกันที่ อาคารเอนกประสงค์บ้านสันปูเลย หมู่5  ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย
กระทรวงเกษตรโดยเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการตั้งโต๊ะลงทะเบียนเกษตรกร
จิตอาสาเสียสละพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อช่วยทีมหมูป่าออกจากถ้ำที่ได้รับผลกระทบจาก
การผันน้ำจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนมาท่วมพื้นที่โดยแบ่งการช่วยเหลือเป็น 3 ระดับ
คือหนัก กลางและเบา โดยขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบใน 4 ตำบลจำนวน 2,000 ไร่แล้ว
หลังจากลงทะเบียนแล้วจะสรุปตัวเลขความเสียหายและแนวทางฟิ้นฟูช่วยเหลือต่อไป
จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.