กรรมการสถานศึกษาคณะสงฆ์ และตระกูลสอนน้อยร่วมต้อนรับผู้บริจาค “ศิษย์เก่าโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา รุ่นที่ 13 (DS.13)


กรรมการสถานศึกษาคณะสงฆ์ และตระกูลสอนน้อยร่วมต้อนรับผู้บริจาค
 ศิษย์เก่าโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา รุ่นที่ 13 (DS.13)


      เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 พระครูสิริพัชรากร รองเจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน เจ้าอาวาสวัดซับบอน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดซับบอนวิทยา ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสนั่น โกหนองแวง ผู้อำนวยการโรงรียนวัดซับบอนฯ นายกฤษณพงษ์ สอนน้อย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต.จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา และชาวบ้านซับบอน ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะศิษย์เก่าโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา รุ่น 13 (DS.13)      ทั้งนี้คณะศิษย์เก่าโรงเรียนดาราสมุทรฯได้ออกเดินทางมาด้วยรถตู้และรถส่วนตัวจำนวนกว่า 10 คัน โดยบรรทุกนำสิ่งของอุปกรณ์การเรียน และกีฬา ข้าวสารอาหารแห้งมาบริจาค ภายใต้ชื่อ ร่วมโครงการแบ่งปันให้น้องร่วมกับพระเสรีในโอกาสเดียวกันนี้คณะศิษย์เก่าโรงเรียนดาราสมุทรฯ ยังได้ร่วมถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ และสามเณรที่เดินทางมาจากอำเภอหล่มสัก เพื่อมาดูงาน และเยี่ยมชมสถานศึกษาภายในวัดซับบอน จำนวน 60 รูป นอกจากนี้ยังได้ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งแต่อนุบาล ปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 536 คน และก่อนที่คณะศิษย์เก่าโรงเรียนดาราสมุทรฯจะเดินทางกลับ พระครูสิริพัชรากร เจ้าอาวาสวัดซับบอนได้มอบพระพุทธรูปเพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชา และคุ้มครองระหว่างเดินทางกลับด้วยความปลอดภัย

     ข่าวโดย ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.