สปก.เรียกสอบผู้ขอพื้นที่ทำกินในสวนส้ม3,000 กว่าราย


สปก.เรียกสอบผู้ขอพื้นที่ทำกินในสวนส้ม3,000 กว่ารา
ชมคลิป

วันที่ 12 กรกฏาคม  2561  เวลา 0730 น. เรื่องที่ดิน สปก ที่ยึดคืนจากนายทุนสวนส้มสายน้ำผึ้ง ที่อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียยงใหม่ นั้นได้มีการยืดเยื้อมานานหลายปียังไม่มีการแบ่งให้กับประชาชนที่ไม่มีที่ทำกินจริงๆ ทางชาวบ้านได้แต่รอกับรอนั้น  วันนี้ทางสำนักงานปฏิรุปที่ดินเชียงใหม่ ได้ให้นายศุภชัย  สูงชู  นิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนสำนักงานปฏิรุปที่ดินเชียงใหม่ ได้เดินทางพร้อมคณะทำงาน จำนวนกว่า 20 คน เดินทางไปที่อำเภอฝาง  จังหวัดเชียใหม่ เพื่อเรียกประชาชนที่ได้ยื่นขอสิทธิเพื่อต้องการที่ทำกินในพื้นที่สวนส้ม 5,960 ไร่ ที่ทางนายทุนได้ทำการบุกรุกพื้นที่ของ สปก จำนวนทั้งหมดประมาณ 6 แปลง ซึ่งในขณะนี้ทาง สปก ได้ทำการจัดพื้นที่เพื่อจะนำแบ่งให้กับประชาชนที่ได้ยื่นขอที่ทำกิน ซึ่งมีจำนวนมากถึง 3,000 กว่าราย แต่ทาง สปก ก็จะสามารถที่จะจัดแบ่งให้กับประชาชนที่ไม่มีที่ทำกินและมีรายได้น้อยที่ได้ไม่เกินปีละ 30,000 บาทและได้เรียนหนังสือไม่เกิน ปวช  ที่มีจำนวนจำกัดเพียง 300 กว่าราย เท่านั้น
โดยทางนายศุภชัย  สูงชู  นิติกรชำนาญการพิเศษ ได้แจ้งว่าจะมาทำการประชุมชี้แจงให้กับประชาชนที่ยื่นขอสิทธิที่ดินทำกินในสวนส้ม ทั้งหมด 3,000 กว่าราย เพื่อมารับฟังคำชี้แจงและกรอกเอกสาร 1.ลงนามผู้ยื่นคำร้องขอรับการจัดที่ดินทำกิน โดยได้รับทราบข้อมูลคำชี้แจงทั้งการบรรยายและข้อมมูลในเอกสารว่าสิทธิของผู้ที่จะได้รับสิทธิในที่ดินทำกิน   และ  2.ลงนามขอถอนตัว หรือขอสละสิทธิ เพราะไม่มีคุณสมบัติครบ ซึ่งได้จัดการประชุมชี้แจงตั้งแต่วันที่ 10,11,12,13 กรกฏาคม 2561 เพื่อให้ลงชื่อในเอกสาร แล้วทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินเชียงใหม่ก็จะได้นำเอารายชื่อทั้งหมดนั้นมาทำการตรวจสอบสิทธิ ซึ่งจะคัดเลือกบุคคลที่อยู่ในหมู่บ้าน ในพื้นที่ก่อน แล้วขยายออกเป็นตำบลในพื้นที่ทำกิน แล้วออกอำเภอในพื้นที่ทำกินทั้งสองอำเภอคือ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะคัดเอาเพียง 300 กว่ารายเท่านั้นที่คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎระเบียบของ สปก ชาวบ้านคงต้องรออีกสักระยะจะช้าเร็วอยู่ที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐจะเข้าสำรวจตรวจสอบหาความจริงของชาวบ้านที่ขอต่อไป
คิวภาพ-ผู้มีรายชื่อมาตรวจรายชื่อ-เข้ารับเอกสารการประชุมและลงชื่อในเอกสาร-เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด-รับฟังบรรยาย-ลงชื่อ-ส่งเอกสารคืนเจ้าหน้าที่
นายสำราญ  แสงสงค์  ข่าว อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.