ประกาศปิดถนนขึ้นดอยอ่างขางกรมทางหลวงซ่อมใหญ่ 10 เดือนเสร็จประกาศปิดถนนขึ้นดอยอ่างขางกรมทางหลวงซ่อมใหญ่ 10 เดือนเสร็จชมคลิป

วันที่ 20 กรกฏาคม   2561  เวลา 07.30. ทางนายชวัช วัฒธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ชม.3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบพื้นที่ในการจะปิดป้ายประกาศแจ้งเตือนการปิดถนนทางหลวง1249 ในระยะยาว 10 เดือน ซึ่งประกาศเตือนทั้งผู้ใช้ถนนสัญจรไปมาและนักท่องเที่ยวจากในพื้นที่และต่างจังหวัดทราบโดยทั่วกันเพื่อจะไม่ได้เสียเวลา โดยทางแขวงทางหลวง ชม.3 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข1249 ซึ่งเป็นถนนสัญจรขึ้นลงดอยอ่างขาง บ้านแม่งอน ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นเส้นทางหลัก ได้เกิดความเสียหาย ทรุดตัวลงประมาณ 50 เซนติเมตร และดินเกิดการเคลื่อนตัว เพราะมีระดับน้ำใต้ดินไหลผ่าน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ทำให้ปิดเส้นทางห้ามผ่านประมาณ3 เดือน เพื่อรอตรวจสอบหลังฝนหยุด2 อาทิตย์ และทำการซ่อมแซมมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ก็ยังมีการทรุดตัวลงเรื่อยๆ ซึ่งจะเป็นอันตรายสำหรับผู้ใช้รถยนต์ที่สัญจรขึ้นลง ทางผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบและต้องแก้ไขโดยด่วน โดยทางกรมทางหลวง  แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ได้ว่าจ้าง บริษัท เคนเบอร์ จีโอ เทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด จัดสร้างถนนช่วงตอน แม่งอน หนองเต่า ระหว่าง กม 14+620  ถึง กม 15+050  โดยจะเริ่มในการก่อสร้างตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ถึงเดือนเมษายน 2562  โดยทาง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ขอประกาศให้ทราบทั่วกัน  จะต้องทำการปิดถนน ขึ้นลงโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม  2561 จนถึงเดือนเมษายน 2562 เป็นเวลาทั้งสิ้น 10เดือน  ขอให้ประชาชนที่จะขึ้นลง ให้เลี่ยงไปใช้ถนนได้อีก 3 เส้นทาง ถ้ามาจากเชียงใหม่ ให้ใช้ถนน 107 ถึงอำเภอเชียงดาวแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางเมืองงาย 1178  ถึงดอยอ่างขางโดยสะดวก  หรือเดินทางมาจนถึงจุดตรวจด่านผาหงส์ อำเภอไชยปราการ ก็ให้เลี้ยวซ้ายขึ้นบ้านสินชัย สู่ดอยอ่างขางได้สะดวก  หรือจะเดินทางมาเข้าที่บ้านหนองบัว สินชัย ได้อีกเส้นทางหนึ่ง   ถ้ามาจากจังหวัดเชียงราย มาถึงอำเภอฝาง มาใช้ถนน 107 มาเลี้ยวขวาที่ปากทางขึ้นอ่างขาง1249 เดินทาง 3 กิโลเมตร จะมีถนนแยกซ้ายสู่ 3001 สู่บ้านหนองบัว-สินชัย อำเภอไชยปราการ เดินทางไปถึงดอยอ่างขางได้สะดวก ทางแขวงทางหลวง ชม.3 จะได้ทำป้ายชี้ทางเลี่ยงให้ประชาชน นักท่องเที่ยวทราบอย่างชัดเจนโดยตลอดเส้นทางอีกทางหนึ่ง  เส้นทางทุกเส้นทางเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุกเส้นทาง สองข้างทางก็จะมีพืชเศรษฐกิจ วิวทิวทัศน์ที่สวยงามให้ชมตลอดเส้นทาง
นายสำราญ  แสงสงค์  ข่าว อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.