จังหวัดชัยนาท...!!@ จัดงานมหกรรมตำรายาสมุนไพรหลวงปู่ศุข และการนวดแผนไทย...!! เพื่อให้เกิดกระแสตื่นตัวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย และอนุรักษ์ ภูมิปัญญาหมอชาวบ้าน....

จังหวัดชัยนาท...!!@ จัดงานมหกรรมตำรายาสมุนไพรหลวงปู่ศุข และการนวดแผนไทย...!!  เพื่อให้เกิดกระแสตื่นตัวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย และอนุรักษ์ ภูมิปัญญาหมอชาวบ้าน....

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.61นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมตำรายาหลวงปู่ศุข และการนวดแผนไทยจังหวัดชัยนาท   ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า จังหวัดชัยนาท มีความพยายามที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาตำรายาสมุนไพรและแพทย์แผนไทยหลวงปู่ศุข ซึ่งเป็นจุดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชัยนาท ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมภูมิปัญญาการนวดแผนไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่ประชาชนในจังหวัด สามารถนำภูมิปัญญาไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้ชีวิตและครอบครัวอีกทางหนึ่ง รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาท และวัดปากคลองมะขามเฒ่าได้ หันมาใช้ภูมิปัญญาตำรายาสมุนไพรหลวงปู่ศุข การแพทย์แผนไทย และการนวดไทยในการดูแลสุขภาพตนเอง
นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ระบุเพิ่มเติมว่า การจัดงานมหกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระแสตื่นตัวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย การนวดไทยเพื่อการนวดรักษาโรค นวดส่งเสริมสุขภาพและปรับสมดุลการทำงานของร่างกาย ให้กับประชาชนที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาท อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากขึ้น รวมถึงการอนุรักษ์สืบสานตำรายาสมุนไพรหลวงปู่ศุข โดยการจัดทำเรื่องราวประวัติและตำรายาหลวงปู่ศุข การจัดงานมหกรรมในครั้งนี้มีกำหนดการจัดงาน ในระหว่างวันศุกร์ที่  29 มิถุนายน 2561 - 1 กรกฎาคม 2561  ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการออกร้านนิทรรศการการแพทย์แผนไทย การแสดงภูมิปัญญา ตำรายาสมุนไพรหลวงปู่ศุข การออกร้านยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของโรงพยาบาลสรรคบุรี ลานหมอพื้นบ้าน โดยมี หมอพ่น  หมอเป่า หมอยาสมุนไพร   หมอดูจับตอก การนวดตอกเส้น การนวดรักษาโรคเบาหวาน เวทีวิชาการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ฟรี และแจกตำรายาสมุนไพร ตรวจรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกการวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน  บริการนวดแผนไทยและการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อปรับสมดุลร่างกาย อีกด้วย....
ทีมข่าว 13 สยามไทย รอบรั้วภูธร จ.ชัยนาท ภาพ/ข่าว/รายงาน ....แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.