การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ อำเภอชุมแสง


การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ อำเภอชุมแสงผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ สนามที่ว่าการอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เวลา 13.00-15.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ได้ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ อำเภอชุมแสง แก่สมาชิกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)เนื่องใน "สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดโลก"  รวมทั้งมอบหมายภารกิจการตั้งจุดตรวจด่านชุมชน ในท้องที่ตำบลหมู่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอชุมแสง ก่อนจะทำการปล่อยแถวชุดปฎิบัติการร่วม ตำรวจ ทหาร  ชรบ. สมาชิก อส. มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ เข้าร่วม จำนวน 300 คน เพื่อเป็นสัญญานแจ้งว่าอำเภอชุมแสงพร้อมใจขับเคลื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการอย่างแท้จริง ณ.สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชุมแสง
////นายรัฐพล ธุระพันธ์ ข่าว/ภาพ อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.