นครสวรรค์-โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์ เปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข

นครสวรรค์-โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์ เปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์


ณ ห้องประชุมปัญญาภิรมย์ ชั้น 5 อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์ เปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข
   แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อ เป็นการพัฒนา ศักยภาพ บุคลากรทางการแพทย์ให้มีความพร้อมในด้านความรู้ ความสามารถ เจตคติ ทเก๋พี่ในการบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากรโรงพยาบาล ที่เหมาะสมตามโอกาส และสถานการณ์ โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มาเป็นประธานในพิธี เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้เข้าอบรม ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 52 คน โดยในครั้งนี้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้รับคัดเลือก ให้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติ เรื่องการบริหารการเงิน งบประมาณและวัสดุ ในวันที่ 24 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561


////อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.