โรงพยาบาลมะเร็งอุบลร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่าย ออกเยี่ยมผู้ป่วยเป็นมะเร็ง ระยะสุดท้าย เสริมพลังการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองสู่เครือข่าย


โรงพยาบาลมะเร็งอุบลร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่าย ออกเยี่ยมผู้ป่วยเป็นมะเร็ง
ระยะสุดท้าย เสริมพลังการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองสู่เครือข่าย


                วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี  โดยนางพิชญา มีมงคล พยาบาลดูแลผู้ป่วยประคับประคองโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นำทีม สหวิชาชีพ พร้อมด้วยเครือข่าย โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  โดยนางปิยนาถ ดอกไม้ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ ได้ร่วมโครงการเสริมพลังการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองสู่เครือข่าย  ได้ร่วมกันออกเยี่ยมติดตามผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย เพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่องถึงที่บ้าน  นางสกุล คำเหลือ อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 135 หมู่ 2  ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  โดยมีลูกสาวคือนางสุคนธ์ อินทร์โสภา คอยเฝ้าดูแล เอาใจใส่ ตามคำแนะนำของทีมอย่างใกล้ชิด
นางพิชญา มีมงคล กล่าวว่า โรงพยาบาลมะเร็งอุบล เป็นแม่ข่าย ร่วมกับโรงพยาบาลกันทรลักษ์ และ รพ.สต.ตำบล ทำงานร่วมกัน  ซึ่งเมื่อมีผู้ป่วยไปรับการรักษาที่ รพ.มะเร็งอุบล มีอาการดีขึ้นก็จะถูกส่งตัวกลับมายังพื้นที่ จากนั้นโรงพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่และ รพ.สต.ก็จะให้การดูแลต่อ ร่วมกับครอบครัวผู้ป่วยมะเร็ง เป็นการทำงานร่วมกันแบบเครือข่าย เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลระบบส่งต่อและการดูแลอย่างต่อถึงเนื่องที่บ้าน  เกิดการเรียนรู้ระหว่างทีมสหวิชาชีพทั้งในโรงพยาบาลเครือข่ายและโรงพยาบาลชุมชน  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย และครอบครัวเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 ///  ทีมข่าวรอบรั้วภูธรศรีสะเกษ/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.