พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม" ที่ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม"             
ที่ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ที่วัดศรีสุทธาวาส หมู่ที่ 11 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร และนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม" โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วย สำนักงานบังคับคดีจังหวัด สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร และส่วนราชการจังหวัดพิจิตร มาร่วมให้บริการในครั้งนี้ด้วย
*สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้จัดกิจกรรมให้บริการ รับเรื่องราวร้องทุกข์สำหรับเกษตรกร และผู้ที่เดือดร้อน ในประเด็นปัญหาหลักทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1.ปัญหาหนี้สิน 2.ปัญหาแหล่งน้ำ 3.ปัญหาที่ดินทำกิน 4.ปัญหาราคาสินค้าเกษตร 5.ปัญหาสวัสดิการและสิทธิเกษตรกรการไม่ได้รับความเป็นธรรม แจกเอกสารเช่น พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  จดหมายข่าว  พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ แนะนำกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย
**อีกทั้ง ยังเป็นการประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่ง ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ในการที่จะขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาประเด็นหลักทั้ง 5 ด้านของเกษตรกรต่อไป

ข้อมูลภาพข่าว:นางสาวนิสาชล สุดดี/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.