โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทัพทัน ต้อนรับคณะผู้สูงอายุจาก อบต.ลำประดา

 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทัพทัน ต้อนรับคณะผู้สูงอายุจาก อบต.ลำประดา


    จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่   7  มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา จังหวัดพิจิตร ในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานกลุ่มผู้สูงอายุ  โดยเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทัพทัน มีนางสาวิตรี ทันนิธิ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เทศบาลตำบลทัพทัน เป็นวิทยากร    จากนั้นเข้ารับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทัพทัน  ณ ห้องประชุมราชสุภาวดี โดยคณะศึกษาดูงานประกอบด้วยกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ดูแลตำบลลำประดาจำนวน 156 คน การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลลำประดา ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมี นายสมบัติ ประโยชน์ดี นายก อบต.ลำประดา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ร่วมคณะเดินทางมาด้วยและ มอบหมายให้ นางบุณยนุช ม่วงพรหม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นผู้ควบคุมคณะศึกษางานกลุ่มผู้สูงอายุ
    ซึ่งมี นายสมบัติ ประโยชน์ดี นายก อบต.ลำประดา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ร่วมคณะเดินทางมาด้วยและ มอบหมายให้ นางบุณยนุช ม่วงพรหม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นผู้ควบคุมคณะศึกษางานกลุ่มผู้สูงอายุ
..
วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.