เชียงรายซ้อมแผนรับเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหว


เชียงรายซ้อมแผนรับเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหว


 ที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธารามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นปรธานเปิดการอบรมและซ้อมแผนรับเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหว มีนายทรง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายพร้อมด้วยผู้นำ ตัวแทนชาวชุมชนทั้ง 64 ชุมชน เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับและร่วมฝึกอบรม
 การอบรมและซ้อมแผนรับเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหวประจำปี 2561  มีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครองของเทศบาลนครเชียงรายเป็นแม่งานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ พนักงานพร้อมชาวชุมชนได้ตระหนักถึงภัยจากเหตุเพลิงไหม้ทั้งให้พนักงานดับเพลิงของเทศบาลนครเชียงรายมีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยสามารถทำงานร่วมกับ
หน่วยงานภาคเอกชนอย่างสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัยในการป้องกันเหตุที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของปนะชาชนและของรัฐได้
นายวันชัย กล่าวว่า การที่พนักงานดับเพลิงของเทศบาลนครเชียงรายได้ร่วมกับภาคเอกชนในการซ้อมแผนในครั้งนี้ถือเป็นบททดสอบเพื่อนำไปถอดบทเรียนในการปรับปรุงเพื่อให้การทำงานช่วยชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.
    จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ถ่ายภาพ

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.