ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ติดตาม การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ติดตาม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.61ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจังหวัดชัยนาท
โดยรับฟังการบรรยายสรุป จากนายรุ่งชัย แพศย์สกล คลัง จ.ชัยนาท จากผลดำเนินการของผู้ที่มาลงทะเบียน ที่รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ที่เปิดให้บริการเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยจังหวัดชัยนาทได้มอบหมายให้ ทีมหมอประชารัฐสุขใจ ทีม ปรจ.อำเภอ ทีมตำบลของโครงการไทยนิยมยั่งยืน และผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account officer : AO ) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และธนาคารออมสิน    ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งภาคสมัครใจ และภาคบังคับเพื่อสอบถามความต้องการที่จะพัฒนา รวมทั้งมอบหมายให้ทีม  เอโอ (AO) ของธนาคาร ธกส.และธนาคารออมสิน บันทึกข้อมูลแบบประเมินและเมนูการพัฒนาที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ของ เอโอ (AO) เข้าระบบฐานข้อมูลกระทรวงการคลังต่อไป
โดยหลังจากนี้ได้ลงพื้นที่ ณ สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ พร้อมด้วยนายเจิดศักดิ์ นิลอุบล นายอำเภอวัดสิงห์ โดยรับฟังการบรรยาย และรับความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ รับฟังปัญหาต่างๆ ซึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เน้นย้ำจะนำเรื่องต่างๆ ที่ได้รับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่   โดยนำข้อมูลที่ได้ในวันนี้ นำไปเสนอต่อรัฐมนตรี เพื่อไปเป็นข้อมูล และพิจารณา เพื่อแก้ไขให้พี่น้องประชาชน ได้อยู่มีสุข และได้ใช้บัตรสวัสดิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ .

ทีมข่าว 13 สยามไทย รอบรั้วภูธร จ.ชัยนาท ภาพ/ข่าว/รายงาน /แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.