ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดราชบุรีจัดประชุมปฎิบัติการ เพื่ออกแบบระบบและกลไกลรองรับสังคมสูงวัย จ.ราชบุรี.


ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดราชบุรีจัดประชุมปฎิบัติการ
เพื่ออกแบบระบบและกลไกลรองรับสังคมสูงวัย จ.ราชบุรี.


ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ราชบุรี ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานคณะกรรมการสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองระบสังคมสูงวัย เป็นวิทยากรบรรยายกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนานโยบายรองรับสังคมสูงวัยโดยมีนายแพทย์พนัส พฤกษ์สุนันนท์ ประธานศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดราชบุรี กล่าวต่อผู้สื่อข่าว13สยามไทยว่าการจัดสัมมาในครั้งนี้พร้อมคณะกรรมการและภาคีเครือข่าย 10 อำเภอ จ.ราชบุรี พร้อมด้วยอาสาสมัครและจิตอาสา จำนวน 200 คนเข้าร่วมประชุม ใช้เวลา 1 วัน สำหรับภาคีเครือข่ายในฐานะองค์กรภาคประชาชนสังคมมีบทบาทในการช่วยเหลือภาครัฐในเรื่องต่างๆตลอดจนการพัฒนาพลเมืองจิตอาสาเพื่อสังคมสุขภาวะจำนวน 1,000 คนมีเครือข่ายสมัชชาจังหวัดกว่า 100 องค์กรมีกิจกรรมร่วมกับภาคเกษตรกรสิ่งแวดล้อมและพลักดันให้จังหวัดราชบุรีมีสุขภาวะอย่างเข้มแข็ง.
สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.