โครงการน้ำดื่มสะอาด กาชาด - ดาว เพื่อนักเรียน โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย


โครงการน้ำดื่มสะอาด กาชาด - ดาว  เพื่อนักเรียน โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยชมคลิป
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกับ คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ นายสมปอง ระจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อกะปุง และคณะครู  ตรวจรับเครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ในโครงการ น้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน  โดยโครงการฯ มีเป้าหมายจะติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดและส่งเสริมการบำรุงรักษาเครื่องให้มีอายุการใช้งานยืนยาวให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 50 แห่งทั่วประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2561 ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีกรองน้ำระดับโลกที่ดาวพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้เด็กไทยสามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดได้มากขึ้น ลดการเจ็บป่วยที่เกิดจากการดื่มน้ำไม่สะอาด อันเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนของเยาวชนไทย ณ โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
    โดยโครงการนี้เกิดขึ้น ระหว่าง กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ดาว วอเทอร์แอนด์ พรอเซส โซลูชั่น บริษัท ยูนิเทค จำกัด และบริษัท วอเทอร์เน็ท จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ น้ำดื่มสะอาด กาชาด - ดาว เพื่อนักเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มและวางระบบบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 50 แห่งทั่วประเทศ

///อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ///

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบพระคุณทุกฝายที่มีส่วนเกี่ยวทั้งการสำรวจ การติดตั้ง การตรวจรับ รวมไปถึงการนำเสนอข่าวอย่างยอดเยี่ยมค่ะ

    ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.