วันสถาปนาเหล่าทหารช่างครบรอบปีที่๑๔๓จังหวัดราชบุรี


วันสถาปนาเหล่าทหารช่างครบรอบปีที่๑๔๓จังหวัดราชบุรี


พลเอกวีรชัย อินทุโสภณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกมาเป็นประธานในพิธีสถาปนาเหล่าทหารช่างครบรอบปีที่ 143
รับการแสดงความเคารพจากกองทหารเกียรติยศและตรวจแถวทหารกองเกียรติยศพร้อมทั้งวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาเหล่าทหารช่าง โอกาสเดียวกัน พลโทจักรชัย โมขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่างพร้อมผู้บังคับหน่วยงานทหารช่างให้การต้อนรับบรรยายสรุปเกี่ยวกับกิจการทหารช่างและเป็นประธานมอบเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับเหล่าทหารช่างณ ห้องประชุมเสนาเสวนากองบัญชาการกรมการทหารช่างจากนั้นพลเอกวีรชัยอินทุโสภณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลของกรมการทหารช่างณบริเวรสนามหญ้าหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่างอ.เมืองจ.ราชบุรี


สุพจน์ วรสหวัฒน์/จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.