นักปั่นระดับชาติร่วมทหารหารายได้ช่วยเหลือคนยากจน

นักปั่นระดับชาติร่วมทหารหารายได้ช่วยเหลือคนยากจน

  วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.จัดปั่นจักรยานเชิงท่องเที่ยวอนุรักษ์ชายแดนอำเภอแม่อาย เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้คนพิการและผู้ประสพภัยนายสิทธิศักดิ์  อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานวิบากเชิงท่องเที่ยวอนุรักษ์ชายแดนอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารายได้ประจำปีช่วยเหลือผู้ยากไร้คนพิการและผู้ประสพภัยเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส โดยจัดปั่นท่องเที่ยวถนนสายชายแดน จากอำเภอแม่อาย สู่ดอยลาง เขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก นักปั่นระดับอาชีพปั่นรวมระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร ส่วนมือสมัครเล่นระยะทางไปกลับ18 กิโลเมตร    เพื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และหารายได้สมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่
  โดยมีทหารพรานจากกองบังคับการควบคุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 หน่วยราชการอำเภอแม่อาย ส่วนราชการทุกภาคส่วนและส่วนเอกชน ห้างร้าน ชมรมร้านอาหาร ทีพัก โรงแรม ชมรมโรงสีข้าว ชาวสวนผลไม้ เชิงอนุรักษ์  นักปั่นระดับชาติ นักปั่นจากชมรมนักปั่นในพื้นที่อำเภอแม่อาย และต่างจังหวัดที่มาร่วม บริจาดเงินช่วยเหลือ จำนวนประมาณ500 คน ได้มาทำการร่วมงานปั่นในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการจัดครั้งแรก และจะมีการจัดครั้งต่อไปเพราะว่านักปั่นมีความชื่นชอบบรรยากาศของพื้นที่ชายแดน และยังได้มีการร่วมทำบุญช่วยเหลือทั้งประชาชนที่ด้อยโอกาส และช่วยเหลือสังคม ทำบุญแล้วยังได้พบกับสภาพบรรยากาศที่ยังเป็นธรรมชาติสมบูรณ์ เพราะยังมีทหาร และส่วนราชการตลอดจนประชาชนได้ทำการอนุรักษ์ป่าเอาไว้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งได้เงินมาสมทบใช้จ่ายในกิจกรรมกาชาดอำเภอแม่อายประจำปี2561 บรรยากาศในการปั่นนั้นได้ขึ้นชมจุดท่องเที่ยวชมวิวบนดอยลาง ปางต้นเดื่อ ชมการชงชา และทำขนมพื้นบ้านของกลุ่มชาวเขาลาหู่และชนเผ่าไทยใหญ่ ที่ได้มาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพการเกษตร ทำสวนกาแฟและสวนชาเมี่ยงหรือชาอัสสัม ที่เป็นต้น
  พืชที่ทางคนล้านนาใช้ในการเคี้ยวหรืออมเพื่อแก้ง่วง ขับไขมันในเส้นเลือด และยังใช้ใบมาชงชา และทำอาหารได้หลายชนิด ส่วนในการท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นสามารถที่จะมาเที่ยวได้ตลอดปี ยังมีที่พักโฮมเสตย์ ในพื้นที่ ส่วนที่พักข้างนอกในอำเภอและรอบๆเมืองที่มีบรรยากาศน่าพักเงียบสงบปลอดภัยร่วม10 แห่ง มีร้านอาหารที่มีชื่อหลายแห่งสามารถเข้าพักและเลือกรับประทานอาหารตามชอบได้ตลอดปี มีที่พักริมน้ำริมดอย พร้อมร้านอาหาร และยังมีบริการล่องเรือล่องแพไปเที่ยวตามเส้นทางน้ำกกถึงจังหวัดเชียงรายได้

นายสำราญ  แสงสงค์  ข่าว อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.