สมาชิกนิติบัญญัติเเห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน


สมาชิกนิติบัญญัติเเห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน


 จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จ.อุทัยธานี เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ.บ้านเพชรน้ำผึ้ง อำเภอลานสัก โครงการสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนเพื่อสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ. ศาลาประชาคมหมู่บ้านเพชรน้ำผึ้งหมู่ที่ 3 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก โดยมี รองศาสราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานอนุกรรมการเป็นประธานเปิดโครงการไทยนิยมพร้อม นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ พลเอกสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลเอกวิทวัส บุญยสัมพันธ์ุ อนุกรรมการฯ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี ผล.กกล.รส.จ.อุทัยธานี พ.อ.พรชัย นพรัตน์ รอง.กอ.รมน.จ.อุทัยธานี พ.อ.ธัชชัย ยิ้มทิม

รอง.ผบ.กกล.รส.จ.อุทัยธานี พ.ท.วรัญชิน หลักหาญ ​​ผบ.ร. 4 พัน 2  ร.ท. ธีรชาติ โชติพรหม มว. รส.ที่ 2 อ.ลานสัก พ.ต.อ.โกศล ใจเพชร ผกก.สภ.ลานสัก นายสนอง บุษบงค์ ปลัดอาวุโสอำเภอลานสัก นายสุทิน ภู่เกตุ ปลัดอำเภอฝ่ายปกรครอง นายอนุพันธ์ สารสุวรรณ์ กำนัน ต.ระบำ นางเยาวพร รัตนมณีพันธ์ กำนัน ต.ลานสัก และหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วนพร้อมประชาชนจำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วม
นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอลานสักได้กล่าวกับทางคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติว่าขอขอบคุณคณะสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของอำเภอลานสัก                     
ส่วนบรรยากาศภายในงานที่จัดเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนในระดับมี 6 ตำบล 84 หมู่บ้านเข้าร่วม 9,302 คนจากการลงประชาคมในพื้นที่ได้รับปัญหาความต้องการของประชนจำนวน834 ปัญหา ส่วนปัญหาที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุดคือ
 1.ปัญหาเรื่องถนนการคมนาคมไปมาหาสู่กันไม่สะดวก  2.ปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค 3.ปัญหาเรื่องไฟฟ้า 4.ปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร 5.ปัญหาเรื่องลานตากข้าว
วินัย ชำนาญปืน ข่าว/รายงาน สำเนา ทองศรี ภาพ....แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.