พระราชพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร(รัชการที่8)แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

พระราชพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร(รัชการที่8)แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)


นายชยาวุธ จันทร ผวจ. ราชบุรี เป็นประธานในงานพระราชพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) พร้อมด้วย นางเพ็ญจันทร์ จันทร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน อปท .สถานศึกษา แพทย์ พยาบาล กรรมการแม่บ้านมหาดไทย กรรมการเหล่ากาชาด กำนัน ผญบ. ภาคเอกชน และนายประยงค์ จันทเต็ง นอภ. บ้านโป่ง ปลัดอำเภอ ร่วมถวายพวงมาลา แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความสามัคคี ณ.โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมืองจ.ราชบุรีสุพจน์ วรสหวัฒน์..ราชบุรี/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.