สปสช. เขต 6 ระยอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ Health needs assessment ปี 2561

สปสช. เขต 6 ระยอง  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ Health needs assessment ปี 2561
   
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 ณ ห้องประชุม สปสช.เขต 6 ระยอง  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 6 ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง “ พญ.แก้วใจ. ทิพยรัตน์สุนทร ผอ.สปสช.เขต 6 ระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ Health needs assessment ปี 2561
โดยได้รับเกียรติจาก พญ.สมนึก. ศิริสุวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ สปสช.  รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา ดร.วนัสรา. เชาว์นิยม  นักวิชาการอิสระ ม.บูรพา. นพ.สุนทร. เหรียญภูมิการกิจ นพ.สสจ.ตราด. นพ.จักรกฤษณ์. สุรการ. ผอ.รพ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะต่อข้อมูลทางระบาดวิทยาที่สำนักงานฯนำเสนอ. เพื่อใช้วางแผนกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานในปี 2562-64 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ** ข้อมูลภาพข่าว ฝ่ายประชาสัพันธ์ สปสช. เขต 6 ระยอง  /  ชนพล ติบรรณ์ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.